Blog

Doctor Deseo en Eh Sona

EH-Sona

DOCTOR DESEO Sala Bóveda de Barcelona
El grupo Bac Doctor Deseo serà a la el proper dissabte 17 de desembre , i serà la darrera oportunitat per veure´ls ja que no tornaran a fer gira fins al 2018! Podràs gaudir d´un Doctor Deseo enèrgic, alegre, sensible, delicat i reflexiu, però sempre amb una mirada diferent, però igual i diferent. Doctor Deseo en directe és un rastre de vida, de melodies, de textos. És un plaer per conspirar i anar cremant els vells mapes.

La banda vasca Doctor Deseo estará en la Sala Bóveda de Barcelona el 17 de diciembre (sábado) y será la última oportunidad para verlos ya que no habrá nueva gira hasta 2018. Podrás disfrutar de un Doctor Deseo enérgico, alegre, sensible, delicado y reflexivo pero siempre con una mirada distinta pero igual y diferente. Doctor Deseo en directo es un rastro de vida, de melodías, de textos. Es un placer para conspirar e ir quemando los viejos mapas.